ရွိၿပီးသား WordPress post ေတြမွာ trackbacks, pingbacks ေတြ disable လုပ္နည္း

trackback နဲ႔ pingback ေတြက blog မ်ားကို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု သူတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေၾကာင္းကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔မွာေတာ့ အေႏွာယက္အယွက္ေပး spam ေရးသူမ်ားက spam ဝဘ္ဆိုက္ေတြကေန trackback မ်ား ပို႔ေနၾကပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ရွိၿပီးသား post ေတြကေန trackback နဲ႔ pingback မ်ား disable လုပ္ပံုကိုျပသသြားပါမယ္။

 

ဘာေၾကာင့္ trackback နဲ႔ pingback မ်ား wordpress တြင္ disable လုပ္မွာလဲ?

blogging ရဲ႕ ကနဦးအခ်ိန္ကာလ ေန႔မ်ားမွာေတာ့ trackback နဲ႔ pingback ေတြဟာ blog ေတြ တစ္ခုကေန တစ္ခုကို အျပန္အလွန္ link ေတြရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားဖို႔ သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆိုၾကပါစို႔ သင္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုေရးၿပီး သင့္သူငယ္ခ်င္း blog ရွိ post တစ္ခုကို link တစ္ခု ထည့္လိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆို သင့္ blog က သူတို႔ရဲ႕ blog ကို အလိုအေလ်ာက္ ping ပို႔မွာပါ။

ဒီ pingback က သူတို႔ရဲ႕ blog ရဲ႕ comment moderation queue ထဲ သင့္ website ဆီသို႔ link တစ္ခုနဲ႔ ေရာက္သြားၿပီးေပၚပါတယ္။

ဒီေခတ္မွာေတာ့ spammer ေတြဟာ ဒီ feature ကို သံုးၿပီး ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ trackback,  pingback အတုေတြ ပို႔ရန္သံုးလာၾကပါတယ္။ Akismet သံုးရင္ေတာင္မွ တစ္ခ်ိဳ႕ trackback ေတြက သင့္ရဲ႕ moderation queue ထဲ ေရာက္ေနဦးမွာပါ။

WordPress က ဒီ feature ကို disable လုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ Settings » Discussion page ကို သြားၿပီး ‘Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles’ option ကို uncheck လုပ္လိုက္ပါ။

သို႔ေပမယ့္ ဒါဟာ သင္ ထုတ္ေဝ publish လုပ္တဲ့ ေဆာင္းပါး အသစ္ေတြမွာသာ ပိတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ post အေဟာင္းေတြအားလံုး trackback , pingback ေတြရွိဦးမွာပါ။

 

WordPress post ေတြကို trackback နဲ႔ pingback ပိတ္ျခင္း

ပထမဦးစြာ Posts » All Posts စာမ်က္ႏွာကိုသြားပါ ၊ ထို႔ေနာက္ ညာဘက္ထိပ္ေထာင့္ရွိ Screen Options ခုလုတ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

‘Number of items per page’ option ေဘးက အကြက္မွာ 999 လို႔ ႐ိုက္ထည့္ပါ ၿပီးေနာက္ Apply ကို ႏွိပ္ပါ။

ဒီလိုဆို posts မ်ား စာရင္းကို reload လုပ္ေပးၿပီး တစ္မ်က္ႏွာတည္းမွာ 999 post မ်ားအထိျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ Post အားလံုး select မွတ္ရန္ Title ေဘးက checkbox ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ထို႔ေနာက္ Bulk Action drop down ကေန ‘Edit’ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ ၊ ထို႔ေနာက္ ‘Apply’ ခုလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

WordPress က post မ်ားအားလံုးျပင္ဆင္ဖို႔အကြက္ႀကီးနဲ႔စာမ်က္ႏွာေပၚမွာေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ထိုအကြက္ႀကီးတြင္ Pings ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္အကြက္ကို ရွာၿပီး ‘Do not allow’ သို႔ေျပာင္းလိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ Update ခုလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီးေျပာင္းလဲမႈကိုသိမ္းဆည္းရန္သာလိုပါေတာ့တယ္။

ဒါဆို WordPress က update လုပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ post ေတြအတြက္ pings ေတြ ပိတ္လိုက္ပါၿပီ။

အကယ္၍ သင့္ site မွာ 999 posts ထက္ ပိုရွိပါက ေနာက္စာမ်က္ႏွာသို႔ သြားၿပီး ဤျဖစ္စဥ္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုပါသည္။

 

Leave a Comment