Skip to content

Tags ႏွင့္ Categories ကြာျခားမႈ

တျခားဘာမွထည့္သြင္းမတပ္ဆင္ရပဲ WordPress က Post မ်ားကို စုစည္းေနရာခ်ရန္ နည္းလမ္း ၂ ခုေပးထားပါတယ္ ၊ Categories နဲ႔ Tags ေတြပါ။ အဲဒါေတြအကုန္လံုးကို နည္းပညာေဝါဟာရအေနနဲ႔ taxonomies လို႔ေခၚပါတယ္။

Taxonomy ဆိုတာပါလဲလို႔ သင္ေမးေကာင္းေမးပါမယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ပထဝီဆိုင္ရာ blog တစ္ခုမွာ ‘Country’ ဆိုတဲ့ taxonomy ရွိေကာင္းရွိပါမယ္ ၊ အဲဒါက ႏိုင္ငံအမည္ေတြနဲ႔ စုစည္းထားတာျဖစ္လို႔ေနပါမယ္။

Categories နဲ႔ Tags ကြာျခားခ်က္ကဘာလဲ

အေသးစိတ္ အနည္းငယ္ ကြာျခားတာကလြဲရင္ သူတို႔က ကြာျခားတာႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

Categories က အေပၚေအာက္အဆင့္လိုက္ေဖာ္ျပမႈ ရွိပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိဘနဲ႔ ကေလးလိုမ်ိဳး ဆက္ႏြယ္မႈရွိလို႔ရပါတယ္။ ဥပမာ Asia ဆိုၿပီး Category တစ္ခုရွိမယ္ ၊ အဲဒီ Asia ေအာက္မွာ Vietnam, Thailand, Laos ဆိုၿပီး categories ေတြရွိလို႔ရပါတယ္။

Tags ေတြက အေပၚေအာက္အဆင့္ မရွိပါဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈေတြ မရွိႏိုင္ပါ။

အကယ္၍ ခင္ဗ်ားဟာ developer တစ္ေယာက္ဆို ဒါက နက္နဲၿပီး အေရးပါတဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္ ၊ သင္က developer မဟုတ္ဘူးဆို ဘာေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္ေနမွာလဲ။ ဘယ္ဟာကို သံုးသင့္သလဲ ? ၂ ခုစလံုးလား ? အဲဒါ မူတည္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ႐ုပ္ပံုအခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ဘယ္ဘက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Categories ေတြရွိပါတယ္ ၊ အဲဒီမွာ ကုန္းေျမတိုက္ႀကီးရဲ႕ ကေလးေတြအျဖစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိတယ္ဆိုတာေတြ႕ရမွာပါ။ ညာဘက္မွာ ဒီအခ်က္အလက္ကိုပဲ Tags ေတြအျဖစ္ေတြ႕ရပါမယ္ ၊ UI (အသံုးျပဳသူၾကားခံနယ္တင္ျပမႈ) က ကြာျခားသြားတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဗီဒီယိုက categories ေတြ ဘယ္လိုထည့္လည္းဆိုတာကို ရွင္းျပေပးပါတယ္

https://www.youtube.com/watch?v=aLedepiyCN4&t=12s&index=10&list=PLtaXuX0nEZk-rRfsl8lclMY5TncDmAUBm

ဒီဒုတိယဗီဒီယိုက tags ေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးပါတယ္

https://www.youtube.com/watch?v=Ygs6gv5jJNQ&t=2s&index=11&list=PLtaXuX0nEZk-rRfsl8lclMY5TncDmAUBm

 

Categories, Tags ႏွင့္ URLs

အထက္ပါ ဗီဒီယိုမွာျပထားသလိုပါပဲ categories ေတြက အေပၚေအာက္အဆင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါတယ္ ၊ ဒါေတြက URL ကိုလွည့္ေျပာင္းမႈေတြကိုေပးလုပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံမ်ား ဥပမာမွာ Laos category ရဲ႕ URL က /category/asia/laos/ ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး Laos tag အတြက္ဆိုရင္ /tag/laos/ ျဖစ္ပါမယ္။

Tag URL က ေနာက္ထပ္အပိုင္းမ်ားဆက္မရွိနိင္ပါဘူး။ /tag/term/ ထက္ပိုၿပီး မရွည္ႏိုင္ပါ ၊ category URL ကေတာ့ သင္စိတ္ရွိသေလာက္ရွည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ– Grand Rapids ၿမိဳ႕အတြက္ဆိုလွ်င္ /category/north-america/united-states/michigan/kent-county/grand-rapids/ 

URL ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးရွိမႈက မတူညီတဲ့လူေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာက္မႈေပးသူေတြေပၚမူတည္ၿပီး တန္ဖိုးကြဲျခားပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က URL ကေနၿပီး Grand Rapids အေၾကာင္းသိရွိရမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္ အျခားတေယာက္ကေတာ့ အဆိုပါအခ်က္အလက္ေတြကို ႐ိုက္ထည့္ရတာကို မုန္းတီးေနပါလိမ့္မယ္။

categories ေတြ အဆင့္အဆင့္ရွိမႈရဲ႕ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ archive စာမ်က္ႏွာရွိတာပါ။ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ အသံုးျပဳရရင္ /category/north-america/united-states/michigan/  ကို Michigan မွာရွိတဲ့ county ေတြအားလံုးျပသလိမ့္မယ္လို႔ မွန္းဆလို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္မွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာရွိလွ်င္ လြန္စြာေကာင္းပါတယ္ ၊ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ country term ကို အဆင့္လိုက္ေဖာ္ျပမႈထဲကေန ခ်န္လွပ္ထားဖို႔ အၾကံဳျပဳပါရေစ။

 

Categories နဲ႔ Tags တို႔ရဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တကယ္တန္းေတာ့ Tag နဲ႔ Category ကြာျခားခ်က္သိပ္ေတာ့မရွိပါ ၊ လက္ေတြလွ်င္ေတာ့ မတူညီေသာ လားရာဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္ဟာကို အသံုးျပဳ (ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ) ရန္မွာ သင္၏ လားရာဦးတည္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ပါသည္။ နည္းပညာကို သင့္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မကိုင္တြယ္ပါေစႏွင့္။ ဦးတည္ခ်က္မ်ားက နည္းပညာကို ကိုင္တြယ္ပါေစ။

Leave a Comment

Scroll To Top