Skip to content

ျပန္သံုး၍ရေသာ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို Gutenberg Edtior တြင္ ထည့္သြင္းပံု

Gutenberg ရဲ႕ အသံုးအဝင္ဆံုး feature တစ္ခုကေတာ့ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ျပန္သံုးႏိုင္ျခင္းပါ။ မည္သည့္ဘေလာ့ခ္ကိုမဆို ျပန္သံုး၍ရေသာ ဘေလာ့ခ္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္လို႔ရပါတယ္ ၊ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ေတြကို ျမန္ဆန္ေစၿပီး ဝဘ္ဆိုက္ရဲ႕ ပံုပန္းသ႑ာန္နဲ႔ ခံစားရမႈေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ WordPress Gutenberg ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ဘယ္လိုျပန္သံုးသလဲဆိုတာကို ျပသသြားပါမယ္။

ျပန္သံုး၍ရေသာ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း

အကယ္၍ စာမ်က္ႏွာ ၊ စာမူ တစ္ခုထဲမွာ စာပိုဒ္ ၊ ေျမပံု ၊ ခုလုတ္ အစရွိသည္တို႔ ဘယ္ဟာမဆို ဆိုက္ရဲ႕ တေနရာရာမွာ ထပ္သံုးဖို႔ရွိတယ္ဆိုရင္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုဆီမွာ copy paste လုပ္မည့္အစား ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို save လုပ္ၿပီးတျခားအသံုးလိုမယ့္ေနရာမွာ လြယ္ကူစြာပင္ျပန္သံုးလို႔ရပါတယ္။

အဆိုပါ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္သာ update လုပ္စရာလိုၿပီး ထိုဘေလာ့ခ္သံုးထားတဲ့ဘယ္ေနရာမဆိုအဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားကျပသေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအခ်ိန္အေတာ္ကုန္သက္သာၿပီးစာမ်က္ႏွာေဟာင္းတခ်ဳိ့မွာအၾကံဳးဝင္မႈမရွိေတာ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားမက်န္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ သင့္တြင္ စာမူတိုင္းမွာျပသၿပီး အပတ္တိုင္း လင့္ခ္အသစ္တစ္ခုျဖင့္ update လုပ္သည့္ အပတ္စဥ္ျပ အထင္အရျပမႈတစ္ခုရွိသည္ဆိုပါစို႔။ ဒါကို စာမူတိုင္းဆီသြား၍ update လုပ္စရာမလိုပဲ ျပန္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘေလာ့ခ္ feature ျဖင့္ အလြန္လြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Gutenberg တြင္ ျပန္အသံုးျပဳ၍ရသည့္ လေလာ့ခ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳျခင္း

 • သင္အသံုးျပဳလိုေသာ ဘေလာ့ခ္ကို ထည့္သြင္းပါ
 • ေဒါင္လိုက္ျပအစက္သံုးစက္ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ‘Add to Reusable Blocks’ ကို ႏွိပ္ပါ။

 • သင့္အား ဤဘေလာ့ခ္ကို အမည္ေပးခိုင္းပါလိမ့္မည္။

Save ႏွိပ္ၿပီးပါက ဤဘေလာ့ခ္ကို အျခားစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ စာမူမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။

 • စာမ်က္ႏွာအသစ္တြင္ ဘေလာ့ခ္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ ဘယ္ဘက္ရွိ ‘+’ သေကၤတကို ႏွိပ္ၿပီး ေအာက္ဆံုးရွိ ‘Reusable’ ႏွင့္ ျမႇားႏွစ္ခုလည္ပတ္ပံု သေကၤတေတြ႕သည္အထိ scroll လုပ္သြားပါ။

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ေတြ႕မွာျဖစ္ၿပီး သင္လိုခ်င္ေသာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္လိုေလာ့ခ္အမ်ိဳးအစားလည္းဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ စာပိုဒ္သေကၤတဆိုရင္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ စာသားဘေလာ့ခ္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ျပန္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ columns မ်ားပါ ဘေလာ့ခ္တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အလားတူပဲ တျခားနည္းအားျဖင့္ ျပန္သံုးလို႔ရသည့္ ဘေလာ့ခ္ေတြကို နာမည္႐ိုက္ထည့္ၿပီး ရွာေရြး၍လည္းရပါတယ္။

အဆိုပါ ျပန္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ယခု ေဒတာေဗ့စ္ထဲမွာ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္ ၊ ၎တို႔ကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသြားပါသည္။

 • ‘Manage all Reusable Blocks’ သို႔ သြားပါက ပံုမွန္စာမူမ်ားျပ စာရင္းကဲ့သို႔ စာရင္းတစ္ခုေတြ႕ရွိပါမည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စာလံုးေပါင္းမွားမိတာတို႔ လင့္ခ္တစ္ခု update စရာရွိတာတို႔ တစ္ခုခုရွိရင္ ဒီမွာတစ္ခါတည္း update လုပ္ရံုပါပဲ။

 • ဘေလာ့ခ္ရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး တျခားစာမူေတြ ျပင္ဆင္သလိုပဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

 • အကယ္၍ တစ္ခုေသာစာမ်က္ႏွာမွာ ျပန္အသံုးျပဳလို႔ရသည့္ဘေလာ့ခ္တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမသက္ေရာက္လိုပါက ပံုမွန္ဘေလာ့ခ္အျဖစ္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ျပန္သံုးဘေလ့ာခ္ေတြကို ျပဳလုပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား ျမင္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။

 

 

ျပန္သံုးဘေလာ့ခ္မ်ားျဖင့္ templates မ်ားဖန္တီးျခင္း

ဒီျပန္သံုးဘေလာ့ခ္မ်ား feature ကို သံုးၿပီး စာမူမ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ template မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္သံုးႏိုင္ဘေလာ့ခ္မ်ားဟာ တကယ္ေတာ့ စာမူမ်ားပင္ျဖစ္တာမို႔ ဘေလာ့ခ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာ ထည့္ၿပီး အျပည့္အစံုရွိေသာ ဒီဇိုင္းအေျခခံ template ေတြအျဖစ္အသံုးျပဳ၍ ရပါသည္။

 • စာမူအသစ္တစ္ခုဖန္တီးၿပီးျပန္သံုးဘေလာ့ခ္အသစ္တစ္ခုဖန္တီးပါ။

 • ထို႔ေနာက္ ‘Reusable Blocks Manager’ သို႔ သြားၿပီး template အျဖစ္အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ ဘေလာ့ခ္ကို ဖြင့္ပါ။

 • Manager ထဲေရာက္ၿပီဆို စာမူအားလံုးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း စာမူအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သင္အသံုးျပဳလိုတဲ့ layout ပံုသ႑ာန္ကို ခ်ဆြဲလို႔ရပါၿပီ။ ဥပမာ ေခါင္းစဥ္ ၊ မိတ္ဆက္စာပိုဒ္ ၊ ႐ုပ္ပံု ၊ ကိုးကားစာသား ၊ ႐ုပ္ပံုျပခန္း အစရွိသည္တို႔ ထည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • ဒီ template ကို အသံုးျပဳရန္ စာမူသစ္တစ္ခု ဖန္တီးပါ ၊‘+’ သေကၤတကို ႏွိပ္ၿပီး ျပန္သံုးဘေလာ့ခ္မ်ားအပိုင္းမွ template ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဒါဆို ျပင္ဆင္လို႔လည္းရ  ျပန္လည္းသံုးႏိုင္တဲ့ template ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပန္သံုးႏိုင္တဲ့ ဘေလာ့ခ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျပန္သံုးႏိုင္တဲ့ဘေလာ့ခ္မ်ားဟာ Gutenberg ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္မားဆံုး feature မ်ားထဲမွ တစ္ခုပါ။ သူတို႔ဟာ သံုးရတာ အင္မတန္ လြယ္ကူပါတယ္။ ျပန္သံုးဘေလာ့ခ္မ်ားဟာ အခ်ိန္အလြန္သက္သာေစၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာစာမ်က္ႏွာမ်ား ဖန္တီးမႈကို မ်ားစြာလြယ္ကူသြားေစပါတယ္။

Leave a Comment

Scroll To Top